Управління організації діяльності Агентства безпеки "ТОР"Керівництво


До складу УОД входять:
Відділ організації охорони об'єктів;
Відділ організації діяльності мобільних нарядів та спеціальних підрозділів;

Завдання

Організація фізичної охорони майна та осіб від протиправних посягань шляхом виставлення стаціонарних постів та/або автопатрулів, реагування мобільних нарядів Агентства безпеки "ТОР" на відповідні повідомлення, збереження вантажів (валютних цінностей), що перевозяться, і забезпечення охоронцями особистої безпеки фізичних осіб.
Забезпечення участі працівників АБ в охороні громадського порядку, припиненні правопорушень в місцях діяльності.
Взаємодія з силовими структурами, державними установами, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами господарювання з питань охорони громадського порядку та безпеки громадян, захисту об’єктів державної ваги, уразливих у терористичному відношенні, діяльності в мирний час і особливий період.

Діяльність

Організаційне та аналітичне забезпечення діяльності Агентства безпеки "ТОР".
Розробка та надання пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, методичних документів, управлінських рішень щодо вдосконалення діяльності АБ.
Консультативна та практична допомога юридичним та фізичним особам за напрямом охоронної діяльності.
Впровадження у діяльність передового досвіду, форм і методів роботи, досягнень науково-технічного прогресу в галузі охорони.
Інспектування діяльності регіональних підрозділів АБ, надання практичної допомоги з питань реалізації покладених на АБ завдань та контроль за станом усунення недоліків.