Фінансово-економічне управління | Агентство безпеки Тимура Уваровіта "ТОР"

Фінансово-економічне управління Агентства безпеки "ТОР"

Діяльність

Фінансово-економічне управління забезпечує організаційно-методичне керівництво роботою з питань економічного аналізу та планування, бухгалтерського обліку і звітності в системі Агентства безпеки "ТОР".

Завдання

Розробка та виконання основних напрямків економічної роботи в підрозділах Агентства безпеки "ТОР".

Розробка заходів, спрямованих на всебічне підвищення обсягу реалізованих послуг охорони, дотримання порядку ціноутворення цих послуг, ефективного та економічного використання грошових коштів, матеріальних і трудових ресурсів.

Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та податкової звітності у підпорядкованих підрозділах АБ.

Забезпечення контролю за виконанням фінансових зобов'язань, наявністю, рухом майна.

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Керівництво

До складу ФЕУ входять:

Відділ фінансового аналізу та моніторингу;

Відділ бухгалтерського та податкового обліку;

Відділ внутрішнього аудиту.