Управління організації діяльності | Агентство безпеки Тимура Уваровіта "ТОР"

Управління організації діяльності Агентства безпеки "ТОР"

Керівництво

До складу УОД входять:

Відділ організації охорони об'єктів;

Відділ організації діяльності мобільних нарядів та спеціальних підрозділів;

Завдання

Організація фізичної охорони майна та осіб від протиправних посягань шляхом виставлення стаціонарних постів та/або автопатрулів, реагування мобільних нарядів Агентства безпеки "ТОР" на відповідні повідомлення, збереження вантажів (валютних цінностей), що перевозяться, і забезпечення охоронцями особистої безпеки фізичних осіб.

Забезпечення участі працівників АБ в охороні громадського порядку, припиненні правопорушень в місцях діяльності.

Взаємодія з силовими структурами, державними установами, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами господарювання з питань охорони громадського порядку та безпеки громадян, захисту об’єктів державної ваги, уразливих у терористичному відношенні, діяльності в мирний час і особливий період.

Діяльність

Організаційне та аналітичне забезпечення діяльності Агентства безпеки "ТОР".

Розробка та надання пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, методичних документів, управлінських рішень щодо вдосконалення діяльності АБ.

Консультативна та практична допомога юридичним та фізичним особам за напрямом охоронної діяльності.

Впровадження у діяльність передового досвіду, форм і методів роботи, досягнень науково-технічного прогресу в галузі охорони.

Інспектування діяльності регіональних підрозділів АБ, надання практичної допомоги з питань реалізації покладених на АБ завдань та контроль за станом усунення недоліків.